Welkom bij Statistiek Hulp

Voor veel opleidingen is statistiek een verplicht vak. En veel studenten hebben moeite met statistiek. Statistiekhulp biedt uitkomst! Je vindt hier handige GRATIS downloads en van veel statistiek boeken hebben wij kwalitatieve uittreksels om de stof sneller en beter te begrijpen.GRATIS DOWNLOADEN

De hieronder staande statistische analyses zijn GRATIS te downloaden.


Meetniveau´s bepalen:

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen. Een variabele wordt gemeten middels één van de volgende vier meetniveau´s: nominaal, ordinaal, interval en ratio. In deze download wordt er ingegaan op de vier meetniveau´s.


Meetniveau bepalen
Klik hier om direct te downloadenSteekproef vs populatie:

In deze download worden de definities betreft steekproef vs populatie gegeven en vind je een legenda van de gebruikte symbolen voor steekproef en populatie.


Steekproef vs populatie
Klik hier om direct te downloadenKiezen van juiste statistische analyse:

Een veel voorkomend probleem is dat studenten moeite hebben met kiezen van een statistische toets. In deze download vind je een schema waarin je door jezelf een aantal vragen te stellen gemakkelijk bij de juiste statistische toets uitkomt.


Analyse keuzeschema
Klik hier om direct te downloadenSymbolen legenda:

In deze download vind je een legenda van veelvoorkomende symbolen en hun betekenis voor univariate, bivariate en multivariate analyses.


Symbolen legenda
Klik hier om direct te downloadenMaatstaven en kengetallen:

Beschrijvende statistiek is het beschrijven van informatie door middel van maatstaven. In deze download vind je informatie en berekeningen voor o.a. de maatstaven: gemiddelde, mediaan, modus, midrange, variatiebreedte, variantie, standaarddeviatie en variatiecoefficient. Ook vind je hier informatie over een histogram, frequentieverdeling en een frequentiepolygoon.


Maatstaven en kengetallen
Klik hier om direct te downloadenKansberekening:

Deze download gaat in op kansbereking. Er wordt o.a. ingegaan op de complement-regel, algemene som-regel, conditionele kans, p-waarde, algemene productregel, regel van Bayes etc.


Kansberekening
Klik hier om direct te downloadenKansverdelingen:

Deze download bevat informatie over kansverdelingen. 1. Discrete kansverdeling: theorema van chebyshev, uniforme verdeling, binominale verdeling en de poisson verdeling en 2. Continue kansverdelingen: De standaard-normale verdeling, z-transformatie, chi-square verdeling en de t-verdeling.


Verdelingen
Klik hier om direct te downloadenPuntschatten:

Om te toetsen zal eerst bepaald moeten worden met welke toetsgrootheid je te maken hebt, bijvoorbeeld de Z-toets of de T-toets. Ook wordt er ingegaan op de Centrale Limietstelling (CLS).


Puntschatten
Klik hier om direct te downloadenBetrouwbaarheidsintervallen:

Deze download gaat in op het berekenen van betrouwbaarheidsintervallen.


Betrouwbaarheidsintervallen
Klik hier om direct te downloadenStappenschema hypothese toetsen:

Deze download gaat in op de fout eerste en tweede soort en je vindt er diverse 7-stappenschema’s voor diverse toetsen.


Stappenschema hypothese toetsen
Klik hier om direct te downloadenBayesiaanse beslissingstheorie:

Deze download gaat o.a. in op de Bayesiaanse beslissingstheorie, de expected monetary value (EMV) en perfecte informatie.


Bayesiaanse Beslissingstheorie
Klik hier om direct te downloaden